Nejnovější příspěvky

Ekotým poprvé na jarmarku

V rámci Ekoškoly pracujeme také na tématu Šetrný spotřebitel. Přemýšleli jsme, jak toto téma přiblížit veřejnosti. Rozhodli jsme se, že budeme prodávat na jarmarku něco, co sami vytvoříme s malými náklady, ale bude dávat radost delší dobu než jen několik dnů. Vydělané peníze dáme na útulek pro pejsky.

Sehnali jsme starší použité květináče, sazenice rostlin, které jsme měli doma nebo ve škole, mašle a starší textil. Sázeli jsme s kamarády z 5. A, kteří pracovali bezchybně a s nadšením. Vytvořili jsme asi dvacet pět ozdobených květináčků s rostlinkami. Také jsme prodávali jmelí, které přinesl člen ekotýmu, a květináčky od babičky jednoho z nás. Zbylé neprodané květináčky doplnily výzdobu školních chodeb a tříd.

Vyjádření prodávajících: „Bylo tam krásně. Zákazníků bylo hodně, některé kytky jsme ale neprodali.“ „ K našemu stánku jsme zvali lidi kolem a ukazovali naši nabídku.“ Vyjádření nakupujících: „ Prodavači byli příjemní k zákazníkům a vyšli nám vstříc.“ „Koupili jsme si haworthii.“ „Věřím, že nám rostlinka bude růst.“

Děkujeme všem příznivcům našeho ekotýmu za pomoc a všem zákazníkům přejeme, ať jim kytička dlouho vydrží.

Marek Leiter, Honza Hajník, Vít Kohut

Fotografie z akce naleznete zde

Zveme vás na předvánoční jarmark

Vážení příznivci Ekoškoly a Ekotýmu,
srdečně vás zveme na jarmark, který se uskuteční dne 28. 11. 2019 od 15 hodin v kulturním domě ve Štramberku.
Ekotým vytvořil vánoční kytičky, které bude na jarmarku prodávat.
Výtěžek budeme věnovat do útulku pro pejsky.
Předem děkujeme za vaši podporu!
Ekotým ZŠ Štramberk

jarmark 2019

Recycled toys

Témata k ochraně našeho životního prostředí se objevují stále častěji ve všech učebnicích. Také je tomu tak u malých žáků v angličtině. Ve třetí třídě si nejen povídáme o hračkách, ale čeká nás vždy výzva takovou svou jedinečnou hračku si vyrobit. Materiál je dostupný všude. Kartón, plast, kelímky, krabičky, staré knoflíky, ponožky a už se tvoří. Třeťákům se letos jejich hračky velmi povedly. Housenky, panáčci, zajíček, kočka, letadla a rakety vznikaly mnohdy spontánně z toho, co školní odpad dal!

Miroslava Adamcová

Fotografie z akce naleznete zde

Výlet Ekotýmu očima členů

V pátek 1. 11. šel Ekotým ZŠ Štramberk s paní Krysovou na Kotouč. Byl se podívat na nově opravenou studánku Míru, do lesní třídy a na vrcholy Kotouče. Tam se všichni společně podíleli na aktivitách ohledně biodiverzity. Sbírali listy stromů a zjišťovali, k jakému stromu patří a nakonec z nich udělali mandalu. Sestavili si také vlastní potravní řetězec živočichů a rostlin, kteří žijí (rostou) na Kotouči. Paní Krysová dětem rozdala metr dlouhé provázky, aby si z nich ve skupince udělali čtverec a určili, co v daném čtverci roste a žije. Našli hodně rostlinek a živočichů. Celý Ekotým si to velmi užil a paní Krysové je velmi vděčný.

Marie Musilová a Šimon Macháč

Výlet Ekotýmu

V pátek (1. 11. 2019) se členové Ekotýmu účastnili výletu, který si pro ně připravila paní Radka Krysová. Výlet byl připraven tak, aby žáky seznámil s novým tématem, který si Ekotým přibral do svého spektra zkoumání. Jedná se o Biodiverzitu. Přestože bylo téma pro žáky skoro neznámé, na konci výletu už dokázali vysvětlit, o co se jedná.

Paní Krysová si připravila výlet kolem Kotouče. Na různých stanovištích žákům přichystala úkoly, které byly spojeny s bohatostí našeho okolí (naší faunou a flórou). Žáci museli poznávat různé druhy rostlin a živočichů, které cestou našli nebo jim paní Krysová ukázala na fotografiích. Žáci si také vyzkoušeli vytvořit potravní řetězec a bavili se o tom, jak by zásah jednoho druhu dokázal ovlivnit další druhy.

Výlet byl velmi zdařilý a myslím si, že dopomohl žákům pochopit, co se pod pojmem Biodiverzita v našem okolí ukrývá.

Mgr. Aleš Bjaček

Fotografie z akce naleznete zde

Slavnostní předávání titulu Ekoškola 2018

Naše škola je již po čtyři roky zapojena v mezinárodním projektu Ekoškola, a proto nás letos čekala – po dvou letech – obhajoba titulu. Počátkem května proběhl u nás audit, při kterém paní auditorky zjišťovaly, jak jsme si vedli v uplynulých dvou letech v sedmi krocích Ekoškoly a v plnění cílů našich vybraných témat.

A naše škola obstála!

Kritéria pro obhájení titulu jsme zvládli na výbornou a přišlo nám pozvání na 20. června na Slavnostní předávání titulů Ekoškola do Valdštejnského paláce do Prahy, sídla Senátu Parlamentu České republiky. Naši školu a město Štramberk reprezentovali členové ekotýmu ZŠ Štramberk Zuzana Kohutová, Šimon Macháč, Jaroslav Sosík, ředitelka školy Mgr. Zdenka Havlíková, koordinátorka Ekoškoly Mgr. Jitka Jalůvková, za Městský úřad Mgr. Radka Krysová.

Po úvodním programu ve Valdštejnských zahradách jsme se přesunuli do Valdštejnského sálu. Účastníky přivítali ve Valdštejnském sále paní senátorka Baudyšová, státní tajemník MŠMT PhDr. Jindřich Fryč , zástupci ministerstev, Ikey a další významné osobnosti. V krátkém úvodu jsme se dověděli, že v naší republice je zapojeno do Ekoškoly až 400 škol, letos nově titul získalo 20 škol a školek, obhájilo 40 škol a školek. My s první obhajobou jsme se zařadili mezi 134 škol z celé republiky, které titul získaly a prodloužily na více než dva roky.

Po slavnostním úvodu paní senátorka Baudyšová s vřelým stisknutím ruky předávala tituly jednotlivým školám, ptala se, odkud jsme, blahopřála nám a s našimi dětmi se dokonce dala vyfotografovat.

Program pokračoval prohlídkou Valdštejnského paláce. Pak jsme přešli do restaurace Nebozízek na občerstvení a po skončení oficiálního programu nás naše paní ředitelka provedla nádvořím Pražského hradu a ukázala nám nádherná panoramata našeho hlavního města.

Domů jsme se vraceli plni nových krásných dojmů a určitě si všichni zapamatujeme slova, která Ekoškolu vystihují – „Velké změny začínají od nejmenších“.

Exkurze Ekotýmu

Ve dne 5. 6. 2018 se Ekotým naší školy zúčastnil celodenní exkurze, která byla zaměřena, jak jinak, na environmentální problematiku. Členové Ekotýmu v tento den navštívili 3 různá místa. Prvním byla Frýdecká skládka ve Frýdku-Místku, kde se žáci na vlastní oči přesvědčili, že odpadky nekončí tím, že je hodíme do příslušné popelnice, ale musí se s nimi i nadále pracovat a někde skladovat. Druhým místem byla třídička v Lískovci, kde si žáci prohlédli, jak funguje, a uvědomili si, proč je důležité, abychom odpadky třídili a neházeli je všechny jen do jedné popelnice! Třetí místo bylo již podstatně voňavější, jelikož žáci nahlédli do tajů Včelařského muzea v Chlebovicích. Dozvěděli se plno zajímavých informací (nejen o včelách) a každý si za odměnu vyrobil svíčku.

Celý den byl podařený a žáci byli velmi šikovní! Nejednou jsme tento den slyšeli, že máme velmi zvídavé děti, které mají výborný přehled o dění kolem sebe! Děkujeme celému Ekotýmu za skvělou prezentaci na veřejnosti!

Fotografie z Exkurze Ekotýmu naleznete zde

Vyhodnocení sběru papíru

Do jarního sběru papíru, který se uskutečnil 16. – 18. 5. 2018 se zapojili žáci všech tříd základní školy. I přes nepříznivé počasí se podařilo nasbírat 2670 kg starého papíru. První místo získal David Kvita, žák 3. B – 614 kg, druhé místo patří Matěji Sochovi z 1. A – 393 kg, třetí nejlepší „sběračkou“ se stala Natálie Lojkásková z 2. A – 251 kg papíru. Za svou práci při sběru získávají žáci pěknou odměnu. Poděkování patří ale všem žákům a rodičům, kteří se sběru papíru zúčastnili.

Mgr. Mária Maťátková