Nejnovější příspěvky

Aktuální nástěnka Ekotýmu

Nástěnka Ekotýmu

V tomto školním roce bychom chtěli obhájit svůj titul Ekoškoly, proto se připravujeme k tomu, aby obhajoba proběhla úspešně!

Jelikož nám minulý a předminulý školní rok ovlivnil Covid-19, museli jsme se vrátit o tento čas zpět a pokračovat v tom, kde jsme skončili. Během distanční výuky jsme se sice členové Ekotýmu snažili být aktivní i nadálku, ale pobyt ve škole je vždy příjemnější.

Naše aktuální výzvy jsou:

  • Pokračovat a znovu obnovit třídění odpadků na celé škole.
  • Pracovat na prostředí školy.
  • Připomenout žákům, co skrývá téma Biodiverzita.

Rostlinné buňky z přírodnin

Minulou hodinu jsme se s žáky začali bavit o rostlinné a živočišné buňce. Dnes si žáci 6. ročníku v přírodopisu vymodelovali rostlinné buňky z přírodnin, které našli v parku a na zahradě. Společně jsme si nejprve připomněli jednotlivé organely, které bychom v buňce mohli najít. Dále už byla práce v rukou skupin žáků. Dostali instrukce o barvách jednotlivých organel a přírodninu si už musel najít každý podle svého uvážení.

Na jednotlivé výtvory se můžete podívat ve fotogalerii a sami uznáte, že se jim práce velmi vydařila!

Mgr. Aleš Bjaček

Lesní pedagogika 3.A

V úterý 19. 10. proběhl pro děti z 3. A projektový den s názvem Lesní pedagogika. Jak už název napovídá, povídalo se o lese, zvířatech, péči o les. A nejen povídalo. Část programu proběhla venku v lese, kde si děti vyzkoušely spoustu zajímavých činností a dozvěděly mnoho nových informací. Lektor z Lesů České republiky byl výborný a děti program velice bavil.

M. Stanislavová

Ekologický program (Hájenka) – Vůně jehličí ve 4.B

Velmi zajímavý a nabitý program v terénu připravila organizace Hájenka s paní lektorkou Radkou pro děti ze 4. B. Název Vůně jehličí nebyl náhodný, protože žáci poznávali les a jeho okolí všemi smysly. Začali jsme ochutnávkou listů v Národním sadu, pokračovali směrem k Šipce, kde se děti dozvěděly spoustu informací, zahrály si hry s přírodninami, procvičily sloh i odčítání, když se snažily vypočítat letopočet. Během procházky jsme ochutnali spoustu zajímavých věcí – sirup z bezu a smrkového jehličí, kakaové boby, moruši či ořechy. Nakonec si děti ještě vyzkoušely, jaké to je, vytvořit orchestr v lese a pomocí přírodnin nám sehrály hudební představení. Všichni jsme do školy odcházeli plni dojmů a také dost unaveni z podzimního slunce.

Mgr. Petra Škývarová

Enviromentální program (Hájenka) – Cesta do minulosti 6.A a 9.A

Ve středu 20. října se 6. A a ve čtvrtek 21. října se 9.A v čele s odborníkem na geologii, panem Daliborem Kvitou, vydali po stopách dávné historie Štramberkem. Expedice započala v Blücherově lomu u „Dolního korýtka“, kde si mladí geologové mohli najít pozůstatky mořských živočichů z dávných věků. Přes Horečku směrem na náměstí jsme se na konkrétních příkladech dozvídali, jak vlastně kameny mohou vypovídat svým vzhledem o svém původu. A zkameněliny si opravdu někteří poctivě vyťukali geologickým kladívkem na geologickém „hřišti“ vedle Muzea Šipka. A byla to radost odnést si takový pěkný úlovek do sbírky! Cestou na Trúbu jsme se sklouzli na tektonickém zrcadle a u hradeb se některým podařila vykřesat jiskra jako v pravěku pomocí železa a pazourku.

Počasí nám přálo a výhledy na podzimem zbarvené okolní kopce a čerstvý vítr umocnily podzimní náladu. Děkujeme panu lektorovi za zajímavé příklady z našeho okolí a těšíme se zase někdy na shledanou! A vy ostatní, dívejte se kolem s otevřenýma očima, po čem chodíte!

Miroslava Adamcová, třídní učitelka 6. A

Sběrný dvůr ve Štramberku

Ve čtvrtek odpoledne se členové Ekotýmu společně vydali na exkurzi do sběrného místa ve Štramberku. Třídění odpadu by mělo být stále tématem mnoha diskuzí nejen ve škole, ale v každé domácnosti.

Paní Petrová z městského úřadu nám ukázala a pověděla spoustu zajímavých informací o tom, které suroviny se do sběrného místa ukládají a jaká je jejich další cesta na skládky nebo spalovny.

Pochopili jsme, že třídění odpadu (nejlépe předcházení tvorby odpadů) by mohlo probíhat mnohem lépe. Se členy Ekotýmu se nad tímto tématem určitě ještě pozastavíme a pokusíme se vymyslet, jak jej minimálně na škole můžeme vylepšit.

Mgr. Aleš Bjaček

Souhrn z kampaně Obyčejného hrdinství

Milí hrdinové!

Výsledky kampaně jsou spočítány a vaše listy o zapojení čekají jen na stažení. Děkujeme, že jste s námi prošli tímto dobrodružstvím. Šířili kampaň ve vašich komunitách, motivovali účastníky a sbírali výsledky.

V této chvíli si můžete pročíst, jaký měla kampaň dopad. Šiřte to, debatujte o tom s dětmi, kamarády nebo rodinou. Podstatou kampaně je vést k zamyšlení, zažít alespoň malý úspěch a hlavně zvýšit víru v sebe sama.

Každý z nás má moc zlepšovat svět kolem sebe, životní prostředí, vztahy, svůj život jako takový. Pokračujme v tom! A šiřme to mezi další lidi.